sâmbătă, 29 octombrie 2011

Maheshwar N. Sinha-Picturi(Pictures)


More than fifty short stories, one novel, two books on anthology, and several articles have published in Hindi, and in English language first novel has come out from AEG- New York,(For older children to all, a political satire, and use of humor with sound characters )
Mai mult de cincizeci nuvele, un roman, două cărţi despre antologie, şi mai multe articole a publicat în hindi, în limba engleză şi in limba engleza primul roman a ieşit de la AEG-New York, (Pentru copiii mai mari la toate, o satiră politică,ce a folosit umor cu caractere de sonore).

He is a graduate in English lit., honors degree - in history from St. Xavier's College Ranchi, India, also has keen interest in painting, exhibited several solo and joint exhibitions.

Este absolvent în limba engleză,cu calificativul "honor",in istorie la St Xavier College din Ranchi, India, de asemenea, are interes deosebit pentru pictura, expuse solo si mai multe expoziţii comune.

His paintings have been exhibited frequently in India, they are widely published in national and over sea’s literary journals, a self-taught-artist, besides, my fifty short stories and a novel are published in Hindi, and some works have come out in English language, too, AEG-NY has published his novella- Tales Of Mr. Dhenchu-Panchu. Has keen interest in sculpture, medicine, yoga and sport, works for C.G. Government as an Excise Inspector, living in Jagdalpur (Bastar) , INDIA.

Tablourile sale au fost expuse frecvent in India, ele sunt publicate pe scară largă în contextul naţional şi alte reviste literare ale mării, un artist autodidact, în afară de, cincizeci scurte povestiri şi un roman sunt publicate în hindi, iar unele lucrări sunt în limba engleză,AEG-New York a publicat nuvela sa-Povestirile d-lui Dhenchu-Panchu. Are un interes deosebit în sculptură, medicină, yoga si sport,lucrări pentru Guvern CG ca inspector al accizelor,trăind în Jagdalpur (Bastar), INDIA.video

vineri, 28 octombrie 2011

Kazahstan


Kazahstan, (în kazahă Қазақстан, Qazaqstan, IPA /qɑzɑqˈstɑn/; rusă Казахстан, Kazakhstán, IPA /kɐzəxˈstɐn/), cu numele oficial Republica Kazahstan, este o țară ce se întinde pe o suprafață vastă în nordul și centrul Eurasiei. Aceasta este a noua cea mai mare tara din lume.
O mică porțiune a teritoriului aflată la vestul râului Ural este localizată în extremitatea estică a Europei. Vecinii principali sunt Rusia și China, iar în sud-vest se învecinează cu țările Asiei centrale: Kârgâzstan, Uzbekistan și Turkmenistan. De asemenea are o coastă importantă la malul Mării Caspice. Kazahstanul este a noua țară din lume ca suprafață, dar datorită reliefului de stepă semi-deșertică este una dintre cele mai rar populate țări cu puțin sub 6 locuitori per kilometru pătrat.
Kazahstanul se află aproape în întregime în Asia Centrală și se întinde de la Marea Caspică (în vest) până la munții Altai în est. O foarte mare parte din suprafața sa este acoperită de stepe aride. Kazahstanul se află pe locul 62 în lume ca număr de locuitori. De-a lungul veacurilor teritoriul Kazahstanului de astăzi a fost locuit de triburi de nomazi, abia prin secolul al XVI-lea urmând sa se afirme dreptu un grup distinct, împărțit in trei hoarde. Rușii au început sa patrundă în stepele Kazahstanului doar prin secolul al XVIII-lea, iar pe la mijlocul secolului al XIX-lea întreaga țară făcea parte din Imperiul Rus. După revoluția rusă din 1917 și după războiul civil, teritoriul Kazahstanului a fost reorganizat de câteva ori înainte ca el sa devină Republica Sovietică Socialistă a Kazahstanului în 1936 făcând parte din fostul U.R.S.S. În timpul secolului XX, Kazahstanul a făcut parte din multe proiecte sovietice printre care și servind drept principala zonă de testare a armelor nucleare.
Kazahstanul și-a declarat independenta pe data de 16 Decembrie 1991 fiind ultima dintre Republicile Sovietice care se declară independentă, iar fostul lider comunist devenea președinte. De la independență, Kazahstanul a urmat o politică străină echilibrată și s-a axat pe dezvoltarea economiei cu accentul pe industria hidrocarburilor. Cu toate că economia statului este într-o continuă creștere, președintele Nursultan Nazarbayev încă deține un control strict asupra politicilor de guvernare. Mulți lideri opozanți și jurnaliști au fost uciși în ultimii ani, iar observatorii vestici consideră alegerile din Kazahstan nedrepte, dar fără îndoială prestigiul țării creste în continuare. La momentul actual este considerată drept țara dominantă din Centrul Asiei. Țara face parte din numeroase organizații internaționale precum ONU, Comunitatea Statelor Independente și Organizația Cooperatistă de la Shanghai, iar în 2011 va forma o uniune vamală cu Rusia și Belarus.
Kazahstanul este o țară diversificată din punct de vedere etnic și cultural, în mare parte datorită masivelor deportări de pe vremea conducerii lui Stalin, dar totuși kazahii sunt cel mai mare grup urmați de ruși. Țara oferă libertatea alegerii religiei astfel se pot întâlni multe credințe diferite aici, islamul fiind religia de bază urmată de creștinism. Limba oficială este limba kazahă deși rusa este la fel de folosită în vorbirea de zi cu zi.
Teritorul Kazahstanului a fost ocupat pentru prima dată de triburi nomade, care locuiau în stepele din această zonă. Acestea au fost cucerite în secolul al XIII-lea de către mongoli, care în acel timp erau conduși de Ginghis Han. Prin secolul al XV-lea, kazahii au format trei hoarde, care au continuat să ducă o viață nomadă până în secolul XIX, când au fost ocupați de Rusia.
La 16 decembrie 1991, Kazahstanul era ultima republica din USSR care își proclama independența.
Granițele acestui stat sunt cu: China, Rusia, Turkmenistan, Uzbekistan și Kîrgîstan.
Capitala statului este Astana (529.000 loc). Totuși cel mai mare oraș este Alma-Ata (Almatî), fosta capitală a statului (1.210.000 loc). Alte orașe: Semei, Karaganda, Cimkent, Pavlodar.
Datorită suprafeței întinse a țării, clima este foarte diversificată, în cea mai mare suprafață, aceasta fiind temperat continentală, aridă și semiaridă. Temperaturile medii anuale variază între -19 °C și -3 °C în ianuarie, respectiv +19 °C și +30 °C în iulie.
Kazahstanul are un relief foarte diversificat. Cea mai mare parte a teritoriului (aprox 50%) este ocupat de câmpii. Către est se găsește o zonă muntoasă, vârful Khan Tengri, din munții Tian Shan având o înălțime de 6995m. În centrul țării se găsește o zonă deșertică, care este practic nelocuită.
KAZAHSTAN
 
 Vezi  mai multe  video    din   calatorii

Incredibilul lac LouiseIncredibilul lac Louise
 
 Vezi  mai multe  video    din   calatorii